โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: banthi@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  
โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ WELCOME โรงพยาบาลบ้านธิ ขอขอบพระคุุณ ท่านมีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อชำระค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ชมรมรักษ์เพลงรักเพื่อนเชียงใหม่-ลำพูน จำนวน 17,850 บาท, ยอดเงินบริจาค 70,300 บาท ของทีม บิ๊กไบร์ท ขอบคุณในนาม 1.กลุ่มชมรม Goldwing club of Thai land 34,800 บาท 2.น.ส.ลออ เสริมศรี 10,000 บาท 3.นายรัฐพงษ์ สุมณศิริ 10,000 บาท 4.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จตุรพรศรีศักดิ์ 5,000 บาท 5.นายสุวิทย์ มณีทอง 5,000 บาท 6.นางสุทธิรักษ์ มณีทอง 5,000 บาท 7.น.สวรุณยุพา ทาริยะ 500 บาท

ข่าวสารของหน่วยงาน

เรื่อง
โรงพยาบาลบ้านธิ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โพส: 22 ส.ค. 2562 ดู: 33
สรุปผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ้านธิ ปี 2562 (1 ต.ค.61 - 31 ก.ค. 62) โพส: 21 ส.ค. 2562 ดู: 48
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โพส: 20 ส.ค. 2562 ดู: 35
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก ปีงบประมาณ 2561 (1 ต..ค61-31 กรกฎาคม 2562) โพส: 20 ส.ค. 2562 ดู: 21
รายงานผลดำเนินงานตามมาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานรอบที่ 1 ณ วันที่ 28 ก.พ.62 โพส: 20 ส.ค. 2562 ดู: 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 62 โพส: 11 เม.ย. 2562 ดู: 100
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สสจ.ลำพูน โพส: 28 มี.ค. 2562 ดู: 121
นโยบายคุณภาพ โพส: 21 มี.ค. 2562 ดู: 76
บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก รอบการประมินที่ 2/2561 โพส: 13 มี.ค. 2562 ดู: 122
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โพส: 05 มี.ค. 2562 ดู: 86

จัดซื้อจัดจ้าง (ITA)

เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน สิงหาคม 2562 โพส: 16 ก.ย. 2562 ดู: 16
รายงานสรุปผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไตรมาสที่ 4/2562 (31 ก.ค.62) โพส: 20 ส.ค. 2562 ดู: 21
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 62 โพส: 19 ส.ค. 2562 ดู: 24
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 62 โพส: 19 ส.ค. 2562 ดู: 18
สรุปผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ้านธิ 2562 โพส: 24 มิ.ย. 2562 ดู: 55
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562 โพส: 20 มิ.ย. 2562 ดู: 51
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 62 โพส: 12 มิ.ย. 2562 ดู: 51
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 62 โพส: 14 พ.ค. 2562 ดู: 58
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานรอบที่ 1 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โพส: 04 เม.ย. 2562 ดู: 71
รายงานผลดำเนินงานชมรมรักษ์บ้านธิ ม.ค.62 โพส: 03 เม.ย. 2562 ดู: 66

รับสมัครงาน

เรื่อง
ประกาศ สสจ.ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โพส: 12 ก.ย. 2562 ดู: 122
ขอขยายเวลารับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ถึงวันที่วัน 16 มีนาคม 2561 โพส: 14 มี.ค. 2561 ดู: 365
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (จำนวน 11 ตำแหน่ง) โพส: 18 ม.ค. 2561 ดู: 428
ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( 11 ตำแหน่ง ) โพส: 04 ม.ค. 2561 ดู: 541
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โพส: 20 พ.ย. 2560 ดู: 395
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โพส: 08 พ.ย. 2560 ดู: 399
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถ) จำนวน 1 ตำแหน่ง โพส: 17 ก.พ. 2559 ดู: 1308

ข้อมูลสถิติงานเวชระเบียน (COMING SOON)


ข้อมูลผู้ป่วยนอก

ข้อมูลผู้ป่วยใน

ข้อมูลห้องฉุกเฉิน

ข้อมูลทันตกรรม

ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ

ข้อมูลกายภาพ

รูปภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลบ้านธิได้รวบรวมกิจกรรมทั้งหมด

Download เอกสารวิชาการ

เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน โพส: 22 ส.ค. 2562 ดู: 14
นำเสนอ dhdc3 โพส: 25 ก.ค. 2562 ดู: 155
อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 โพส: 11 ก.ค. 2562 ดู: 47
สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ โพส: 27 มิ.ย. 2562 ดู: 41
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน โพส: 27 มิ.ย. 2562 ดู: 47
สิทธิการรักษาพยาบาล กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กลุ่มแรงงานต่างด้าว โพส: 27 มิ.ย. 2562 ดู: 39
ทำอย่างไร?เมื่อประสบภัยจากรถ โพส: 27 มิ.ย. 2562 ดู: 35
คู่มือประชาชน โรงพยาบาลบ้านธิ โพส: 27 มี.ค. 2562 ดู: 76
โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน โรงพยาบาลบ้านธิ ปี ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ โพส: 21 มี.ค. 2562 ดู: 98
สรุปแผนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 โพส: 21 มี.ค. 2562 ดู: 76

17,890

ประชากรกลางปี 2561

3

แพทย์

121

บุคลากร

2

รพ.สต.


Link ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน


โรงพยาบาลบ้านธิตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิเป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ระดับ F2 ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มี ไทลื้อ ไทยองและไทยวน

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลบ้านธิจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ บริการแพทย์ทางเลือก และดูแลสุขภาพระยะยาว ภายในปี 2563

พันธกิจ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข โดยประสานภาคีเครือข่ายนำสู่ชุมชนเข้มแข็ง