Untitled Document

Username
: Password:
๏ปฟ Untitled Document
Blueprint: Horizontal Drop-Down Menu
Untitled Document Untitled Document
 
 
 
Search :
  พิมพ์ชื่อเรื่องกิจกรรม แล้วคลิกปุ่มค้นหาที่ต้องการ
รูปกิจกรรมต่างทาง รต.สต.แม่ตืน
งานรดน้ำดำหัว ผอ.และเจ้าหน้าที่อวุโส โรงพยาบาลบ้านธิปี 59
ลงวันที่ : 03 มิ.ย. 2559
[มีผู้เปิดชม: 471 viwe]

 
โครงการดูแลใจผู้ให้บริการ
ลงวันที่ : 23 เม.ย. 2559
[มีผู้เปิดชม: 733 viwe]

 
ประชุมสุขศึกษา 1/4/2559
ลงวันที่ : 01 เม.ย. 2559
[มีผู้เปิดชม: 478 viwe]

 
ประชุมชี้แจงนายจ้าง / แรงงานต่างด้าว สัญจรรายอำเภอ 31/3/59
ลงวันที่ : 01 เม.ย. 2559
[มีผู้เปิดชม: 445 viwe]

 
CPR 2016 รพ.บ้านธิ วันที่ 30 มีนาคม 2559
ลงวันที่ : 01 เม.ย. 2559
[มีผู้เปิดชม: 459 viwe]

 
องค์กรการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนสัญจร ครั้งที่ 5 ณ รพ.บ้านธิ
ลงวันที่ : 18 มี.ค. 2559
[มีผู้เปิดชม: 483 viwe]

 
การแข่งขันกีฬา โรงพยาบาลชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 /2559
ลงวันที่ : 25 ม.ค. 2559
[มีผู้เปิดชม: 554 viwe]

 
ประชุมชี้แจงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559
ลงวันที่ : 10 ม.ค. 2559
[มีผู้เปิดชม: 471 viwe]

 
ร่วมหน่วยกิจกรรม อบจ.สัญจรอำเภอบ้านธิ
ลงวันที่ : 09 ธ.ค. 2558
[มีผู้เปิดชม: 632 viwe]

 
เกื้อกูลสาธารณชนหน่วยปฐมพยาบาล
ลงวันที่ : 08 ธ.ค. 2558
[มีผู้เปิดชม: 610 viwe]

 
กิจกรรมเสริมพลังเยาวชนป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ลงวันที่ : 08 ธ.ค. 2558
[มีผู้เปิดชม: 564 viwe]

 
OD สร้างพลังความสามัคคี มีความสุขในหน่วยบริการพยาบาล
ลงวันที่ : 08 ธ.ค. 2558
[มีผู้เปิดชม: 564 viwe]

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
หน้าที่ : [ 1 ] 2 [ 3
จำนวนรายการทั้งหมด 34 รายการ
 
 
Untitled Document
 

                GPS: 18.6550585641192,99.1273158788681


Banthi Hospital

265 m.6 banpasak t.banthi a.banthi j.lamphun 51180 Thailand

Tel: 0 53-984325 -6 Fax. 104 LAMPHUN

 


 


Copyright ? 2015 Banthi Hospital
All rights reserved.

Version 1.0.0 - Beta